+263 242335255
info@biblesociety-zimbabwe.org

Testmony

Testmony

Bakithi kumnandi endlini kumnandi phandle kubetha umoya ebantwaneni kanti labomakhelwane labo sebehlala nje phandle balalele.. Omaphika nkani labo sebebusiseka. Kulethe inguquko enkulu emphefumlweni wami ngoba sengenelisa ukuqeda iNewtestament ngamaviki nje..abancane ikakhulu bayabusiseka kakhulu njalo sesile group yabazolalela every Wednesday ibhuku elithize.. Siyabonga ngohlelo lolu..Engithemba kuzaqhubeka bekhula endlini lasebandleni..Endlini sesisenelisa ukuhlala simamele

Pastor Angela Ndlovu
House of Liberty Ministries International

Bible Society Of Zimbabwe